Presentació

L’experiència científica i social del Mas Roig II ha vertebrat en els darrers anys un projecte integral, al voltant de la Font Solar Autònoma, un model d’energia sostenible en el marc d’una masia “evolutiva adaptativa”.

Aquesta iniciativa ha permès posar en contacte un grup heterogeni de persones i representants d’una societat que reclama una “tercera cultura” en la qual s’agermanin les lletres i les ciències, trencant l’actual dicotomia intel·lectual entre els representants d’ambdues formes de Coneixement.

El Centre d’Interpretació de la Sostenibilitat del Mas Roig mostra
com la percepció social de la ciència a través de la tecnologia, distorsiona el rigor científic que ha de presidir totes les decisions tecnològiques i econòmipues que estan en mans dels polítics.

Benvinguts/des al Centre d’Interpretació de la Sostenibilitat!

Dr. Francesc Sureda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s